Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Praktyki i projekty Unijne

W maju 2008 roku Centrum gościło uczniów na praktykach w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci: grupę pięciu uczniów z Siemens Schule z Hildesheim (Niemcy) oraz grupę sześciu uczniów z Tunceli (Turcja).

turcjaW listopadzie i grudniu 2008 r. CKP przeprowadziło w ramach projektu Unii Europejskiej trzytygodniową praktykę, w której uczestniczyło dziesięciu uczniów i dwóch nauczycieli z Turcji.

We wrześniu 2008 r. Centrum zwiedzało dwóch członków parlamentu angielskiego, a w październiku pięciu nauczycieli z Litwy oraz sześciu z Hiszpanii - były to wizyty w ramach projektów unijnych.

 

 

Nowa świetlica dla uczniów

13.11.2008 r. została otworzona nowa świetlica dla uczniów na wyremontowanym czwartym piętrze budynku "A". W świetlicy uczniowie mają do dyspozycji stół pingpongowy.

Konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Wydział Edukacji

29.10.2008 r. Centrum gościło dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych na konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez Wydział Edukacji.

Wyjazdowa Rada Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie

rp29 września 2008 r. roku odbyła się wyjazdowa Rada Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie, w czasie której odbyła się konferencja szkoleniowa na temat inteligencji emocjonalnej. Wyjazd ten był okazją do integracji grona pedagogicznego i do odpoczynku na pięknych górskich szlakach.

 

 

 

 

Egzaminy zawodowe

W sesji letniej 2008 nasi uczniowie i słuchacze w większości osiągnęli bardzo dobre wyniki z zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Porozumienie omiędzy EnergiaPro, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz szkołami: ZSZ Nr 4 i ZSZ Nr 18

elektryczna28.02.2008 r. podpisano porozumienie o współpracy trójstronnej pomiędzy EnergiaPro, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz szkołami: ZSZ Nr 4 i ZSZ Nr 18. Otwarto również nowy poligon energetyczny wyposażony w całości przez EnergiaPro.