Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Konkurs dla elektryków "Elektryk 2011"

dsc 9504dsc 9500

 

 

 

 

 

Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli

naucz1Nauczyciele Centrum uczestniczą w programie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych prowadzonego w ramach projektu „Dolnośląski Nauczyciel Przyszłości”. Projekt realizowany jest przez ARAW.

 • 19.04.2011r. nauczyciele CKP brali udział w szkoleniu przeprowadzonym na Politechnice Wrocławskiej.
 • 26-30 września 2011r. nauczyciele Centrum uczestniczyli w szkoleniu w Hasco-Lek S.A we Wrocławiu prowadzonym w formie praktyk, poznając standardy dobrego wytwarzania GMP i standardy produkcji HCCAP.

 •  

  Czytaj więcej...

Konkurs dla mechatroników "Automatyk 2011"

dsc 9504dsc 9500

 

 

 

 

 

Konkurs dla elektroników "Elektronik 2011"

dsc 9504dsc 9500

 

 

 

 

 

We wrześniu 2011 r. ukończono modernizację kilku pracowni

pracownie1W pracowni automatyki wymieniono główne narzędzie edukacyjne, jakim są sterowniki PLC. Zestawy wyposażone są w najmocniejszą jednostkę centralną CPU 1214C z dodatkową płytką sygnałową wyjścia analogowego, moduł rozszerzeń (16 wejść i wyjść przekaźnikowych) oraz moduł 4 wejść i 2 wyjść analogowych, a także w moduły do pomiaru temperatury czujnikami termoelektrycznymi oraz rezystancyjnymi. Sterowniki PLC uzupełniono o dotykowe, kolorowe panele operatorskie, umożliwiające wykonywanie wizualizacji oraz sterowania procesami automatyzacji.


Czytaj więcej...

W lipcu 2011 r. rozpoczęto przebudowę budynku C

remont1Na parterze zaprojektowano pracownie obróbki mechanicznej (frezarki, tokarki), obróbki cieplnej oraz pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. W łączniku między budynkami B i C znajdą miejsce tzw. kawiarenki internetowe i bufet. Na pierwszym piętrze zaplanowano cztery pracownie do kształcenia technika informatyka oraz aulę. Inwestycję prowadzi Zarząd Inwestycji Miejskich. Przewidywany termin zakończenia to marzec 2012 roku. Wyposażenie pracowni zostanie zakupione ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku) w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Projekt współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski.

Czytaj więcej...

Fakty Wrocław - 21.04.2011 r.

Hiszpania (Malaga), w dniach 1-8 kwietnia 2011 r.

Lista odwiedzonych szkół w Hiszpanii:

 • 4.04.2011 – PONCE DE LEON, odpowiednik naszego centrum kształcenia ustawicznego. Ośrodek zajmuje się prowadzeniem kursów dokształcających, a także umożliwiających przekwalifikowanie, przede wszystkim w zawodach informatycznych i ekonomicznych.
 • 5.04.2011 – zespół szkół HUERTA ALTA (gimnazjum, szkoła ogólnokształcąca, szkoła zawodowa).
 • 6.04.2011 – zespół szkół PORTADA ALTA (gimnazjum z klasami integracyjnymi, szkoła ogólnokształcąca, szkoła zawodowa – informatyk).

  Czytaj więcej...

Seminarium CNC

dsc 9504dsc 9500

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Ciekawe szkolenia

Doradcy MOWAZ wraz z doradcami z innych szkół i SZOK-ów uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych w placówkach kształcenia zawodowego. Poszerzyli swoją wiedzę na temat oferty kształcenia zawodowego wrocławskich szkół.

 • 11.03.2011 r. odbyło się szkolenie doradców w Zespole Szkół Gastronomicznych.
 • 15.04.2011 r. doradcy MOWAZ brali udział w szkolenie doradców zorganizowanym w Zespole Szkół Nr 2

Praktyki uczniów CKP

praktyki1Uczniowie realizują część programu praktycznej nauki zawodu pod opieką nauczycieli CKP w firmach Whirpool, FagorMastercook, LG Elektronics, Elektrotim i Volz Hydraulik. Fragment listu prokurenta Janusza W. Jesionka z Volz Hydraulik Sp. z o.o:

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Turcja (Bergama, Izmir) w dniach 6-13 marca 2011 r.

Prezentacja wyjazdu wykonana w serwisie prezi.com przez Tadeusza Główczyńskiego (EZN)

W dniach 6-13 marca 2011 r. w ramach projektu „Kreujemy własną przyszłość” - programu Leonardo da Vinci będącego częścią programu „Uczenie się przez całe życie” miała miejsce wizyta w Bergamie i Izmirze (Turcja), w której udział wzięli nauczyciele przedmiotów zawodowych, ścisłych i języków obcych z Elektronicznych Zakładów Naukowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Dzień bez Przemocy

bprzemocy2Program wychowawczy proponuje uczniom CKP aktywne włączanie się w różne akcje. 6 czerwca w ramach „Ogólnopolskiego Dnia bez Przemocy” uczniowie i nauczyciele Centrum pod hasłem „Bezpieczne CKP” zorganizowali m.in.

 • turniej tenisa stołowego nauczyciele kontra uczniowie
 • warsztaty na temat „Bezpieczne środki komunikacji miejskiej i stadiony…”
 • debatę na temat przemocy

 

 

Czytaj więcej...