Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Wigilia 2012

Grudzień to czas spotkań wigilijnych, podczas których dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia na święta i noworoczne, siadamy do wspólnego stołu.
Nie mogło być inaczej i w tym roku. W dniu 21 grudnia 2012 r. w nowej auli zmodernizowanego budynku „C” odbyło się uroczyste spotkanie grona nauczycielskiego i pracowników administracji Centrum. Pani dyrektor Anna Chołodecka złożyła wszystkim pracownikom życzenia świąteczne i noworoczne.

wigilia1wigilia2

 

 

 

 

 

 

Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku

modernizacja1

W dniach 22 listopada - 10 grudnia 2012 r. odbył się odbiór wyposażenia pracowni specjalistycznych w ramach projektu „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”.
Program modernizacji kształcenia zawodowego w regionie został przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z powiatami. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 7: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku”, Działania nr 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”.
Miasto Wrocław sfinansowało modernizację budynku „C” w CKP Wrocław, w którym powstały super nowoczesne pracownie wyposażone min. w sprzęt otrzymany z projektu.

Czytaj więcej...

XXV Forum Pedagogów

forumW dniu 29 listopada 2012 r, doradcy zawodowi zostali zaproszeni do prowadzenia warsztatów w ramach XXV Forum Pedagogów organizowanego przez Uniwersytet Wrocławski.
Tematem wystąpienia przygotowanego przez dyr. Annę Chołodecką była „Rola doradcy zawodowego w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach” Panie Jolanta Kruk, Irena Zaczkiewicz-Kląskała, przygotowały warsztaty dla pedagogów „Badanie predyspozycji zawodowych w kontekście osobowości”.

 

 

 

Kampania Informacyjna Komisji Europejskiej "Mobilna Młodzież"

kampania1W dniach 12-13 października 2012 w godzinach od 10:00 - 18:00 na Placu Solnym odbyła się Kampania Informacyjna Komisji Europejskiej „Mobilna Młodzież”, której organizatorem były Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia we Wrocławiu.
Celem kampanii była promocja mobilności edukacyjnej i zawodowej młodych ludzi w Europie w ramach strategii „Europa 2020”.

 

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2012 - "Praca: zawód czy kompetencje?"

kariera1W ramach tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – OTK 2012 w dniu 19 października 2012 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu odbyła się konferencja na temat: „Przygotowanie ucznia do mobilności na zmieniającym się rynku pracy”.
Zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska związanego z poradnictwem zawodowym, planowaniem kariery i lokalnym rynkiem pracy:


 

Czytaj więcej...

Odbiór budynku "C"

c2W dniu 1 czerwca 2012 r. nastąpił odbiór zmodernizowanego budynku „C”. Centrum wzbogaciło się o 4 pracownie działów mechanicznych, które zostaną wyposażone w lutym 2013 r. w ramach projektu „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”: w tokarki i obrabiarki konwencjonalne oraz pracownię obróbki cieplnej. Na parterze ulokowana zostanie również pracownię obrabiarek CNC. Hala „C” po modernizacji zyskała dodatkowe piętro, na którym urządzono aulę oraz specjalistyczne pracownie do kształcenia technika informatyka. Pracownie systemów operacyjnych i sieci oraz pracownia urządzeń techniki komputerowej zostaną wyposażone na jesieni w ramach projektu MCKZ. Uroczyste otwarcie nowych pracowni w zmodernizowanym budynku nastąpi po kompletnym wyposażeniu w marcu 2013 roku.

Czytaj więcej...

Konkurs w CKUiP w Kaliszu

18 kwietnia 2012 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu odbył się konkurs wiedzy technicznej "Mistrz Programowania Obrabiarek CNC". Centrum reprezentowało 4 uczestników: Marcin Białas, Adam Bury, Michał Klapa i Darek Kukurenda. Uczestników przygotował nauczyciel Roman Fronia.
Konkurs składał się z trzech etapów; testu wiedzy teoretycznej, programowaniu zadania na tokarkę CNC oraz programowaniu zadania na frezarkę CNC. Nasz reprezentant Marcin Białas zajął II miejsce, a skonstruowana przez niego frezarka CNC wzbudziła duże zainteresowanie. Uczniowie zaprezentowali też przedmioty wykonane na podstawie programów napisanych w pracowniach CNC Centrum.

Finał konkursu na najlepszego montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

konkurs118 kwietnia 2012 roku miał miejsce finał konkursu na najlepszego montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. Nauczyciele: Alojzy Ignaszewski oraz Kazimierz Wodała przeprowadzili eliminacje do konkursu dla 2 grup w dwóch różnych terminach.

Zwycięzcami zostali: Wizner Adam, Mróz Arkadiusz, Kopyczyński Kamil. Jak co roku odbyły się również konkursy na najlepszego elektryka i montera elektronika.

 

Konferencja w ramach projektu partnerskiego LdV EREI-VET realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

konferencjaKonferencja w ramach programu LIFELONG LEARNING (LLP) – Leonardo da Vinci odbyła się w dniach 13-16 marca 2012 r. w Lüneburgu. Temat konferencji to „Mobility in Europe”.
W konferencji wzięło udział 153 przedstawicieli beneficjentów projektu z regionów. Wśród reprezentantów Dolnego śląska znalazła się m.in. dyrektor CKP Anna Chołodecka oraz dyrektor EZN Dorota Wilińska. Uczestnicy konferencji pracowali w ramach grup roboczych obradujących w ustalonych obszarach sektorowo – branżowych.
Organizatorem konferencji było Ministerstwo Edukacji Dolnej Saksonii.

 

Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

dsc 1758W marcu doradcy CKP we Wrocławiu włączyli się w realizację projektu realizowanego przez MEN w ramach Działania 3.4.

Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałania 3.4.2. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków UE. Koordynatorem projektu jest Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Koweziu.


Czytaj więcej...

Sympozjum - "Pracodawcy dla placówek kształcenia praktycznego"

sympozjum0W dniu 6 marca 2012 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyło się:

Sympozjum zorganizowane w ramach cyklu: „Pracodawcy dla placówek kształcenia praktycznego”, na temat: NAJNOWSZE TRENDY I WYMOGI W WYKONAWSTWIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Było ono efektem współpracy nawiązanej przez nauczyciela Centrum pana Piotra Pogórskiego oraz doradcy technicznego Firmy Hensel na województwo dolnośląskie, Pana Gabriela Okińczyca.

Czytaj więcej...