Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W dniu 18.10.2013 r. w ramach piątej już edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, doradcy zawodowi zorganizowali konferencję pt. „Odkryj talenty swojego dziecka”. W konferencji uczestniczyło 126 osób: rodzice, dyrektorzy, pedagodzy oraz wrocławscy doradcy zawodowi. Z prezentacjami wystąpili:

  • Maria Iwona Bugajska dyrektor Wydziału Edukacji „Wrocławska Koncepcja Edukacyjna na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży”,
  • Anna Chołodecka dyrektor Centrum „Myśleć jak Leonardo da Vinci”,
  • Halina Nawrotek DODN „Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień”,
  • dr Anetta Pereświet – Sołtan „Talenty, jak ich nie zagłodzić i jak nie przekarmić”, 
  • Joanna Cygal z PPP nr 4 „Odkrywanie talentów dziecka – rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w diagnozowaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów”,
  • Agnieszka Rossa dyrektor MDK Fabryczna „Ośrodek przyjazny, twórczy, z tradycjami”.

Miłym akcentem konferencji był występ muzyczny, artystyczny i akrobatyczny młodzieży i dzieci z MDK Fabryczna. Konferencja zakończyła się warsztatami dla rodziców gimnazjalistów, pedagogów i doradców zawodowych.

Sprzątanie świata Polska

W dniach od 16 do 20 września 2013 r. uczniowie Centrum włączyli się w akcję „Sprzątanie świata Polska”, której organizatorem jest Fundacja Nasza Ziemia wraz z firmą Greenfone. Tegoroczna akcja polegała na zebraniu używanych telefonów komórkowych i przekazaniu firmie Greenfone w celu utylizacji bądź uzdatnienia do ponownego użytku.
Dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na zakup nowych, energooszczędnych urządzeń dla placówek kształcących i wychowujących dzieci. Pomimo zakończenia ogólnopolskiej akcji, w Centrum uczniowie nadal będą mogli zostawiać w oznaczonych do tego celu miejscach, nie tylko zużyte telefony komórkowe ale również baterie i nakrętki plastikowe.

Oficjalne otwarcie zmodernizowanego budynku

W dniu 15 marca nastąpiło oficjalne otwarcie zmodernizowanego budynku, w którym zlokalizowano 8 nowoczesnych pracowni. Wartość modernizacji 7, 5 mln. Cztery spośród ośmiu utworzonych pracowni zostało wyposażonych ze środków UE w ramach projektu Modernizacja centrów Kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku.


Szkolenie dla nauczycieli

W dniu 5 marca 2013 r., w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyło się szkolenie dla nauczycieli „elektryków” oraz przedstawicieli firm zajmujących się instalacją systemów fotowoltaicznych z terenu województwa dolnośląskiego.

Temat spotkania: „Profesjonalne systemy instalacji fotowoltaicznych – odnawialne źródła energii elektrycznej”.

Szkolenie poprowadził Ulrich Knoll – zaproszony ekspert z centrali Firmy Hensel w Neustadt. Szkolenie jest owocem współpracy nawiązanej przez nauczyciela Centrum pana Piotra Pogórskiego z Firmą Hensel. Uczestnicy zapoznali się z technicznymi aspektami projektowania, użytkowania i instalacji systemów fotowoltaicznych.