Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Pracodawcy bliżej edukacji. Spotkanie doradców zawodowych z pracodawcami

W dniu 10.05.2019 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyło się spotkanie przedstawicieli wrocławskich firm ze szkolnymi doradcami zawodowymi.

Gośćmi spotkania byli - pani Kierownik Działu Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych –Magdalena Lazopoulos oraz przedstawiciele rynku pracy: Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Radiotechnika Marketing- Marek Dras, , Dyrektor Działu Zarządzania Projektami i Redukcji Kosztów - UTC Collins Aerospace Mateusz Rosiak, Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu w ARAW - Karolina Grzyb i Head of aftercare- Aleksandra Kłonowska-Drozd. Obecna była również przedstawicielka LG Chem- pani Aleksandra Laskowska - Legal and External Affairs, Education Specialist w LG Chem Manager ds. Rekrutacji. Pani Anna Jonik-Borys i pan Grzegorz Lesiewicz reprezentowali firmę pośrednictwa pracy i badan rynkowych Work Service.

Pracodawcy w swoich wystąpieniach przedstawili przedsiębiorstwa oraz prognozy zatrudnienia i stanowiska pracy dla przyszłych absolwentów szkół branżowych. Wymieniali korzyści z już istniejących porozumień między szkołami w zakresie tworzenia klas patronackich i zadeklarowali gotowość zawierania kolejnych porozumień. Wyrazili wolę wspierania doradców w dostarczaniu rzetelnej aktualnej informacji również na spotkaniach z uczniami, rodzicami o możliwości odnalezienia się z sukcesem na rynku pracy.

Owocem spotkania będzie również włóczenie firmy UTC Collins Aerospace do naszego małego Wrocławskiego Klastra Edukacyjnego funkcjonującego w Centrum.

Multimedialna Pracownia Elektryka i Energetyka

13 marca 2019 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu uroczyście udostępniono uczniom Multimedialną Pracownię Elektryka i Energetyka. Została ona urządzona dzięki znacznemu wsparciu przez firmę Tauron Dystrybucja Wrocław. Z Tauronem realizujemy wieloletni program współpracy. Od roku 2016 Na potrzeby efektywniejszego kształcenia Firma TAURON przekazała do pracowni monitor multimedialny oraz dwa nowoczesne liczniki smartowe AMIplus SCW 1 i 3 fazowy wraz z dostępem przez portal e-liczniki. Oficjalnego otwarcia pracowni dokonała Pani Anna Chołodecka dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z Panem Jerzym Czarnym dyrektorem Oddziału Wrocław TAURON Dystrybucja. Pracownię przygotował pan Piotr Drozd. Szkolenie z obsługi przekazanych liczników przeprowadził Pan Marcin Golemo – Koordynator ds. Pozyskiwania Danych Pomiarowych w Oddziale Wrocław. Przy Nowo otwarta pracownia posłuży do kształcenia przyszłych elektryków, techników elektryków oraz coraz częściej poszukiwanego na rynku pracy technika energetyka.