Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Wizyta przedstawicieli KE w CKP Wrocław

Wizyta KE w CKP Wrocław

W dniu 4 czerwca w Centrum odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej: Pani Krystyny Marek –z dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Pana Paweł Olechnowicza –Zastępcy dyrektora Generalnego ds. Wdrażania z władzami Miasta Wrocławia, które reprezentowała Pani Renata Granowska – wiceprezydent miasta Wrocław. Instytucję Zarządzającą RPO WD 2014 -2020 reprezentowała pani Dorota Nahrebecka , Departament Edukacji zaś Pani dyrektor Ewa Szczech. Wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska. wskazała na fakt, że projekty realizowane przez CKP mają wpływ na całą aglomerację wrocławską. Niektóre z nich realizowane są we współpracy z okolicznymi samorządami. Pani Dyrektor Nahrebecka zapoznała gości z aktualnym stanem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego na Dolnym Śląsku. Anna Chołodecka dyrektor Centrum zaprezentowała projekty realizowane w obszarze szkolnictwa zawodowego, których głównych celem jest dostosowanie szkolenia i kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Zespół projektowy w CKP realizuje w okresie od 2017 do 2022 r. 5 projektów wartości 9,3 mln zł. dla 15 szkół kształcenia zawodowego .Dzięki tym projektom ponad 1000 uczniów zrealizuje min. staże zawodowe u pracodawców. Pani Katarzyna Trębacz zaprezentowała projekty dla wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych . Od 1 lipca 2019 r. zespół projektowy w CKP rozpoczyna realizację projektu „Klucz do przyszłości” dla 44 szkól. Wartość projektu 10,33 mln zł.

Najważniejszym elementem konferencji była dyskusja na temat roli kształcenia zawodowego na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz o wsparcie szkolnictwa zawodowego w Aglomeracji Wrocławskiej środkami unijnymi .Przedstawiciele Komisji Europejskiej, mieli okazję zapoznać się z formułą działalności Centrum Kształcenia Praktycznego, z realizowanymi projektami i ich rezultatami, obejrzeć zajęcia prowadzone w pracowniach Centrum Nowoczesnych Systemów Projektowania i Wytwarzania CAD/CAM i CNC prowadzone przez Panów Stanisława Pokutyckiego i Romana Fronię.

Finał konkursu "Jeden z ośmiu 2019"

Znamy zwycięzców!

To już drugi raz w naszej szkole odbył się finał konkursu 1z8.pl. Jest on przeprowadzany w formule zbliżonej do znanego teleturnieju telewizyjnego. Z tym że ilość zawodników nawiązuje do ośmiu bitów w bajcie. Najlepsi spotkali się 29 maja 2019 a auli CKP.

Dzięki sponsorowi, firmie Ultimate-games, uczniowie walczyli o cenne nagrody. Był to sprzęt komputerowy taki jak np. GeForce 1060, dyski SSD czy słuchawki dla graczy. Z finału bardzo zadowolona była również licznie przybyła publiczność. W przypadku błędnej odpowiedzi udzielonej przez zawodnika pytanie przechodziło na kibiców, dzięki czemu można było wygrać kody Steam do wielu gier.

W tej edycji na podium stanęli, w kolejności od pierwszego miejsca:
Marcin Bielak, Mateusz Kaliwoda i Konrad Wagner.

Gratulujemy!

Pracodawcy bliżej edukacji. Spotkanie doradców zawodowych z pracodawcami

W dniu 10.05.2019 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyło się spotkanie przedstawicieli wrocławskich firm ze szkolnymi doradcami zawodowymi.

Gośćmi spotkania byli - pani Kierownik Działu Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych –Magdalena Lazopoulos oraz przedstawiciele rynku pracy: Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Radiotechnika Marketing- Marek Dras, , Dyrektor Działu Zarządzania Projektami i Redukcji Kosztów - UTC Collins Aerospace Mateusz Rosiak, Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu w ARAW - Karolina Grzyb i Head of aftercare- Aleksandra Kłonowska-Drozd. Obecna była również przedstawicielka LG Chem- pani Aleksandra Laskowska - Legal and External Affairs, Education Specialist w LG Chem Manager ds. Rekrutacji. Pani Anna Jonik-Borys i pan Grzegorz Lesiewicz reprezentowali firmę pośrednictwa pracy i badan rynkowych Work Service.

Pracodawcy w swoich wystąpieniach przedstawili przedsiębiorstwa oraz prognozy zatrudnienia i stanowiska pracy dla przyszłych absolwentów szkół branżowych. Wymieniali korzyści z już istniejących porozumień między szkołami w zakresie tworzenia klas patronackich i zadeklarowali gotowość zawierania kolejnych porozumień. Wyrazili wolę wspierania doradców w dostarczaniu rzetelnej aktualnej informacji również na spotkaniach z uczniami, rodzicami o możliwości odnalezienia się z sukcesem na rynku pracy.

Owocem spotkania będzie również włączenie firmy UTC Collins Aerospace do naszego małego Wrocławskiego Klastra Edukacyjnego funkcjonującego w Centrum.

Multimedialna Pracownia Elektryka i Energetyka

13 marca 2019 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu uroczyście udostępniono uczniom Multimedialną Pracownię Elektryka i Energetyka. Została ona urządzona dzięki znacznemu wsparciu przez firmę Tauron Dystrybucja Wrocław. Z Tauronem realizujemy wieloletni program współpracy. Od roku 2016 Na potrzeby efektywniejszego kształcenia Firma TAURON przekazała do pracowni monitor multimedialny oraz dwa nowoczesne liczniki smartowe AMIplus SCW 1 i 3 fazowy wraz z dostępem przez portal e-liczniki. Oficjalnego otwarcia pracowni dokonała Pani Anna Chołodecka dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z Panem Jerzym Czarnym dyrektorem Oddziału Wrocław TAURON Dystrybucja. Pracownię przygotował pan Piotr Drozd. Szkolenie z obsługi przekazanych liczników przeprowadził Pan Marcin Golemo – Koordynator ds. Pozyskiwania Danych Pomiarowych w Oddziale Wrocław. Przy Nowo otwarta pracownia posłuży do kształcenia przyszłych elektryków, techników elektryków oraz coraz częściej poszukiwanego na rynku pracy technika energetyka.